Få 20% rabatt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här och få 20% rabatt på ditt nästa köp.

Stänga

Cookie- och Dataskylddspolicy

 

Cookies

On our website www.backtee.com we use cookies in accordance with this cookie policy.

 

1.                    Ägarinformation

BACKTEE A/S
Sommervej 50, 8600 Silkeborg
Organisationsnummer: 17702300
Phone: +45 87 68 28 28
Email: info@backtee.com

 

2.                    Vad är en cookie?

Cookies används praktiskt taget på alla webbplatser idag och är i många fall nödvändiga för att tillhandahålla en viss tjänst på webbplatsen.

En cookie är en liten textfil som lagras på användarens IT-utrustning (dator, surfplatta, smarttelefon m.m.) så att enheten kan identifieras. Cookies kan användas för att sammanställa statistik om användarnas användning av webbplatsen och för att optimera innehållet på sidan. En cookie är en passiv fil och kan inte samla in information från användarens dator eller sprida datavirus eller annan skadlig kod. Vissa cookies placeras av andra parter (så kallade tredje parter) än den som visas i adressfältet (URL) i webbläsaren. Det kan vara allmänt innehåll, men också exempelvis analysverktyg eller inbäddade kommentarfält. Det innebär att andra parter än ägaren till webbplatsen lagrar cookies.

Vissa cookies lagras endast på användarens IT-utrustning så länge som användaren har sin webbläsare öppen (sessionscookies). Andra cookies lagras under en längre tidsperiod (beständiga cookies). När användaren återbesöker en webbplats återupptas sessionscookies medan beständiga cookies vanligen förnyas.

 

3.                    Cookies på www.backtee.se

På www.backtee.se använder vi cookies för att undersöka hur vår webbplats används och för att förenkla och förbättra ditt besök. Dessutom använder vi cookies för att kunna genomföra beställningar i vår webbshop. Uppgifterna i statistiken är anonym och kan inte kopplas till namngivna användare.

Vi använder följande typer av cookies på www.backtee.se

www.backtee.se använder som 1:a part:

Namn:

Typ:

Ändamål:

Varaktighet

 

Sessionscookies

Särskilja användarna från varandra.

Upphör när webbläsaren stängs.

 

Sessionscookies

Komma ihåg vald klädstorlek, passform och färg.

Upphör när webbläsaren stängs.

 

Beständig cookie

Samla in statistik om när användaren har besökt webbplatsen samt information om vilka sidor användaren vanligtvis kommer från och fortsätter till.

2 år

 

Beständig cookie

Komma ihåg ev. innehåll i varukorgen.

1 månad

Dessutom använder följande 3:e parter cookies på www.backtee.se :

 • Google.com
 • Cloudflare.com
 • Jquery.com
 • Pingdom.net
 • Doubleclick.net

 

4.                    Hur tar man bort/undvikler cookies?

Det beror på din webbläsare hur du tar bort eller undviker cookies.
Om du använder en PC kan cookies raderas med hjälp av tangenterna [CTRL] + [SHIFT] + [Delete].
Om det inte fungerar eller om du exempelvis använder en Mac klickar du på länken i den webbläsare du använder:

 

5.                    Varför informerar vi om cookies? 

Alla svenska webbplatser är skyldiga att informera om vilka cookies som används på användarens IT-utrustning. Informationen ska överensstämma med ”Lagen om elektronisk kommunikation” om krav på information och samtycke för lagring och tillgång till uppgifter om slutanvändarens IT-utrustning (i dagligt tal cookielagen). https://erhvervsstyrelsen.dk/cookies

 

6.                    Behandling av personuppgifter

För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa vår dataskyddspolicy som du hittar här https://backtee.se/sv-se/forside/kundservice/koep-och-leveransvillkor

 

7.                    Kontakt

Om du har några frågor om denna cookiepolicy kan du kontakta oss på info@backtee.com

 

18.05.18

 

Dataskylddspolicy

På BACKTEE A/S prioriterar vi dataskydd och konfidentialitet. Denna dataskyddspolicy innehåller tydliga riktlinjer för hur BACKTEE A/S behandlar dina personuppgifter. Nedan beskrivs hur vi använder de personuppgifter som du lämnar efter dig och/eller tillhandahåller när du besöker vår webbplats samt när du använder de olika tjänsterna på webbplatsen.

 

                 1.              Personuppgiftansvarig och kontaktuppgifter

Denna webbplats drivs och ägs av:

BACKTEE A/S  
Sommervej 50, DK-8600 Silkeborg
Organisationsnummer: 17702300
Tel: +45 87 68 28 28
info@backtee.com

 

                2.              Insamling av personuppgifter

Du kommer alltid att bli informerad när vi samlar in personuppgifter om dig. De personuppgifter vi samlar in kan exempelvis innehålla ditt namn, e-postadress, hemadress, telefonnummer och liknande identifierande uppgifter samt uppgifter om inköp online och din navigering på webbplatsen.

Det kommer alltid att framgå i samband med inlämnandet av uppgifterna huruvida detta är frivilligt eller nödvändigt för genomförandet av den önskade åtgärden, till exempel slutförandet av ett inköp i vår webbshop.

Insamling av dina personuppgifter sker i ett eller flera av nedanstående fall:

 • När du handlar varor online hos BACKTEE A/S
 • När du anmäler dig för att få nyhetsbrev från BACKTEE A/S
 • När du registrerar dig hos BACKTEE A/S kundklubb/lojalitetsprogram (antingen online ​eller i BACKTEE A/S butiker)
 • När du deltar i någon av BACKTEE A/S tävlingar

Även om du använder din e-postadress i mer än ett av ovanstående fall kommer dina uppgifter endast att samlas in och registreras på ett ställe. Därmed kan dina uppgifter exempelvis återanvändas när du handlar hos oss och du undviker då också att få samma marknadsföringsmaterial från BACKTEE A/S upprepade gånger.

 

                3.              Användning av personuppgifter
 

Personuppgifter samlas in och används för följande ändamål:

 • Genomförande av beställningar i vår webbshop
 • Anmälan till nyhetsbrev
 • Administration av kundklubb/lojalitetsprogram
 • Deltagande i tävlingar och andra evenemang
 • Utskick av annat marknadsföringsmaterial, inklusive inbjudningar till evenemang och ​tilldelning av kampanjkoder
 • Statistik
 • Övriga marknadsföringsaktiviteter

Observera att användningen av dina personuppgifter för utskick av marknadsföringsmaterial endast kommer att ske om du tidigare gett ditt uttryckliga samtycke, såvida inte lagstiftning tillåter oss att kontakta dig utan ditt föregående samtycke.

BACKTEE A/S för statistik över vilka områden på webbplatsen kunderna besöker samt vilka produkter som kunderna föredrar. Denna information innehåller inte personuppgifter. Med hjälp av de insamlade uppgifterna får vi kunskap om kundernas användning av webbplatsen. Denna information används till att förbättra webbplatsen. Vi använder däremot uppgifter om alla våra kunders navigering på webbplatsen för att förstå hur våra kunder som grupp använder www.backtee.se och försöker på så vis göra webbplatsförbättringar. Vi kan inte se varifrån du kommer eller surfar vidare på internet när du lämnar vår webbplats. Vi samlar dessutom in information om vilka produkter våra kunder, som en hel grupp, föredrar. Denna information används också för att förbättra webbplatsen. Vi säljer inte eller på annat sätt lämnar ut information om kundernas användning och navigering på webbplatsen. Vi säljer heller inte eller lämnar ut information om dina inköp till tredje part.

 

                4.              Utlämnande till andra personuppgiftsansvariga

Dina personuppgifter lämnas som regel inte ut till en tredje part utan din tillåtelse. Uppgifter som används för varuleverans lämnas dock ut till det transportföretag som BACKTEE A/S använder.

Under vissa omständigheter och enligt lagstiftningen kan det även vara nödvändigt att lämna ut uppgifter till myndigheter eller polis. Uppgifter kan exempelvis lämnas ut till polisen vid misstankar om kreditkortsbedrägerier.

Vid omstrukturering eller försäljning av verksamheten, helt eller delvis, kommer eventuellt utlämnande av uppgifter i samband med detta ske enligt gällande lagstiftning avseende behandling av personuppgifter.

 

                5.              Överföring till personuppgiftsbiträde

Dina personuppgifter överförs till BACKTEE A/S samarbetspartner som tillhandahåller tjänster åt BACKTEE A/S, exempelvis i samband med utskick av nyhetsbrev. Dessa samarbetspartner behandlar endast personuppgifter å BACKTEE A/S vägnar och enligt BACKTEE A/S instruktioner.

 

                6.              Radering av personuppgifter


Vi raderar dina personuppgifter när vi inte längre behöver dem för att behandla dem för ett eller flera av de ändamål som anges ovan i avsnitt 3. Uppgifterna kan dock fortsätta att behandlas och lagras i anonymiserad form.

 

                7.              Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Du kan läsa mer om användningen av cookies i vår cookiepolicy som du hittar här: https://backtee.se/sv-se/forside/kundservice/cookie-och-dataskylddspolicy

 

                8.              Säkerhet

Vi har vidtagit säkerhetsåtgärder för att säkerställa att våra interna rutiner överensstämmer med våra strikta riktlinjer angående säkerhet. Vi strävar därför efter att på bästa möjliga sätt skydda kvaliteten och integriteten hos dina personuppgifter.

 

                9.              Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst få insyn i de uppgifter vi behandlar om dig, dock med vissa lagstadgade undantag. Du har även rätt att invända mot insamlandet och vidare behandling av dina personuppgifter. Dessutom har du rätt att korrigera, radera eller blockera dina personuppgifter i enlighet med reglerna beträffande detta. Utöver detta har du rätt att få de uppgifter om dig som du har tillhandahållit oss utlämnade till dig samt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

 

                10.            Återkallande av samtycke

Du kan närsomhelst återkalla eventuellt samtycke som du har gett oss. Vi raderar dina uppgifter såvida vi inte kan fortsätta behandla dem på annan grund. Om du vill återkalla ditt samtycke kan du kontakta oss på info@backtee.com eller tel: +45 87 68 28 28.

 

                11.            Länkar till andra webbplatser m.m.

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser eller till integrerade webbplatser. Vi är inte ansvariga för innehållet på andra företags webbplatser eller för deras rutiner i samband med insamlandet av personuppgifter. När du besöker andra webbplatser uppmuntras du att läsa innehavarens policy för skydd av personuppgifter samt andra relevanta riktlinjer.

 

              12.            Ändringar av uppgifter m.m. 

Om du vill att vi uppdaterar, ändrar eller raderar personuppgifter som vi har registrerade om dig, önskar att få tillgång till personuppgifter som vi behandlar om dig eller om du har några frågor om ovanstående riktlinjer, kontakta oss på info@backtee.com eller tel: +45 87 68 28 28. Du kan även skriva till oss på följande adress:

BACKTEE A/S
Sommervej 50
DK-8600 Silkeborg
 

                13.            Klagomål

Om du har klagomål beträffande behandlingen av dina personuppgifter, kontakta oss via e-post, telefon eller brev enligt anvisningarna i avsnittet 12 ovan. Du kan även kontakta Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 Copenhagen K.

Frakt & Leverans

Gratis leverans för ordrar över SEK 1000,-
För köp mindre än SEK 1000,- kommer det en extra fraktavgift på SEK 59,00.
Normal leveranstid till adresser i Sverige är 2-5 vardagar.

Visa

Ångerrätt & Byten

Full belåtenhet eller pengarna tillbaka.
Vid handel genom BACKTEE har du som kund 14 dagars ångerrätt från den dag du mottager varan.
Vi byter gärna din produkt Om du behöver en annan storlek kan vi inom 14 dagar byta varan och skicka varan gratis till dig

Visa

Betalning

Betalning kan göras med, Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro, American Express & PayPal.


Visa